arithmetic
algebraic geometry

3-7 September 2007
Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Piotr Krasoń

Wydział Matematyki i Fizyki
Uniwersytet Szczeciński
70-451 Szczecin
ul. Wielkopolska 15, Poland