arithmetic
algebraic geometry

3-7 September 2007
Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Grzegorz Banaszak

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 87
61-614 Poznań, Poland